Artiklar

19 maj, 2016

Hur bränslets kvalité påverkar luftfördelning

I föregående artikel beskrevs de grundläggande sambanden som finns mellan luktfaktorn och bildning av olika ämnen. I denna artikel ska vi fortsätta beskriva samband mellan lufttillsättning och olika typer av förbränningstekniska fenomen som blir konsekvensen av lufttillsättning. I förra artikeln lämnades följande frågeställningar, som i denna och kommande artiklar närmare ska studeras. Hur bränslets kvalité […]


2 mars, 2016

Förbränningsteknik för fasta bränslen i teori och praktik, del 1

Vi har i tidigare artiklar täckt grunderna för vad förbränning är och på vilket sätt som exempelvis värmevärde och rökgasmängder beräknas. Med dessa artiklar som grund ska vi nu närmare gå in på förbränning i praktiken och i den här artikeln kommer vi att avhandla en del grundläggande samband, till vår hjälp ska vi använda […]


24 februari, 2016

Energikartläggning i stora företag

Lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag kommer från EU:s energieffektiviseringsdirektiv och syftar till att främja förbättrad energieffektivitet i stora företag. Enligt lagen är stora företag skyldiga att vart fjärde år göra energikartläggningar. Med stora företag menas företag med • fler än 250 anställda och • en omsättning över 50 miljoner € eller en balansomslutning […]


17 februari, 2016

Förbränning av biomassa och avfall del 3

Innan vi på allvar dyker ner i förbränningens alla möjligheter kommer här den sista grundläggande artikeln i serien som ska handla om stökiometri, luftöverskott samt luft och rökgasmängder. Syftet med artikeln är att förklara bakgrunden till de begrepp och benämningar som ofta anges i förbränning, men även att ge några konkreta exempel som ger en […]


3 februari, 2016

Utökad rapportering av bygg- och rivningsavfall i miljörapporten

För de anläggningar som omfattas av tillståndsplikt och därmed även kravet på att årligen lämna in en miljörapport senast 31 mars tillkommer ytterligare en del i årets rapportering. Denna del innebär att de verksamheter som är tillståndspliktiga enligt industriutsläppsförordningen (2013:250), kap 29 som under året tagit emot bygg- och rivningsavfall ska lämna uppgifter om detta […]


Sida 1 av 41234