Nyheter

6 februari, 2018

Nyhetsbrev 1-2018

Nu är det nytt år och rapporteringstider. Många av er sitter med årsbokslut, miljörapporteringar, verifieringar enligt lagen om handel med utsläppsrätter, rapportering enligt hållbarhetslagen och planeringar av kommande år. Det har kommit nyheter både rörande den årliga miljörapporten, hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Dessutom publicerades under 2017 AFS 2017:3 för trycksatta anordningar som innebär […]


21 december, 2017

God Jul & Gott Nytt År önskar vi på Marklund Solutions

Året är på väg mot sitt slut och vi vill tacka alla våra kunder, partners och kollegor för ett riktigt bra 2017. Under året har Marklund Solutions växt rejält och vi lyckades samla nästan alla för ett julfoto. Vad händer då framåt? 2018 kommer bli ett utmanande år, både för oss och för många av […]


2 november, 2017

Preliminära slutsatser om förslaget till NOx-skatt

De flesta som läser mina artiklar är bekanta med vårt nuvarande system med NOx-avgift där förbränningsanläggningar med en energiproduktion > 25 000 MWh under ett kalenderår betalar 50 kr/kg NOx som släpps ut. Alla anläggningars inbetalningar delas med totalt inrapporterad energi som producerats och ett återbetalningsbelopp i kr/MWh återförs till anläggningarna. Den som producerar mycket […]


16 augusti, 2017

AFS 2017:3 – Krav på certifierade drifttekniker/pannskötare

Arbetsmiljöverket har under en period arbetat med att uppdatera föreskrifterna för skötsel och kontroll av trycksatta anordningar. Den tidigare föreskriften, ofta omnämnd PED, har varit i behov av uppdatering och den nya föreskriften publicerades i mitten av juni. I denna artikel går vi inte in på alla förändringar för kontroll då det finns gott om […]


8 juni, 2017

Vägledning om kvävedioxidavgiften

Nu har Naturvårdsverket publicerat sin vägledning för den nya/uppdaterade föreskriften för bestämning av kväveoxider, som gäller från och med 1 juli 2017. Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida!


Sida 1 av 1112345...10...Sista »