Nyheter

2 november, 2017

Preliminära slutsatser om förslaget till NOx-skatt

De flesta som läser mina artiklar är bekanta med vårt nuvarande system med NOx-avgift där förbränningsanläggningar med en energiproduktion > 25 000 MWh under ett kalenderår betalar 50 kr/kg NOx som släpps ut. Alla anläggningars inbetalningar delas med totalt inrapporterad energi som producerats och ett återbetalningsbelopp i kr/MWh återförs till anläggningarna. Den som producerar mycket […]


16 augusti, 2017

AFS 2017:3 – Krav på certifierade drifttekniker/pannskötare

Arbetsmiljöverket har under en period arbetat med att uppdatera föreskrifterna för skötsel och kontroll av trycksatta anordningar. Den tidigare föreskriften, ofta omnämnd PED, har varit i behov av uppdatering och den nya föreskriften publicerades i mitten av juni. I denna artikel går vi inte in på alla förändringar för kontroll då det finns gott om […]


8 juni, 2017

Vägledning om kvävedioxidavgiften

Nu har Naturvårdsverket publicerat sin vägledning för den nya/uppdaterade föreskriften för bestämning av kväveoxider, som gäller från och med 1 juli 2017. Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida!


24 januari, 2017

Årets första nyhetsbrev!

Det är alltid spännande med ett nytt år och 2017 kommer bli ett mycket händelserikt år. Förutom att vi redan fått två nya medarbetare, och planerar för fler, händer det mycket intressant i vår omvärld. På ett globalt plan finns åtgärder för klimatet, parisavtalet och president Trump. På ett nationellt plan arbetas det med utredningar […]


27 oktober, 2016

Certifierade energikartläggare

Som vi tidigare informerat om har finns sedan en tid en lag om energikartläggning på stora företag som syftar till att minska företagens energiförbrukning. Lagen omfattar företag med fler än 250 anställda och en omsättning >50 miljoner € eller en balansomslutning > 43 miljoner €. Läs mer här. Vi är mycket glada och stolta över […]


Sida 1 av 1012345...10...Sista »