Drifttekniker-Online

Webbutbildning för AFS 2017:3

och mycket mer!

Drifttekniker-Online - Det moderna sättet att utbilda pannoperatörer!


Det finns ett stort behov av att utbilda nya operatörer direkt ute på anläggningarna och vidareutbilda befintliga operatörer. När AFS 2017:3 dessutom ställer krav på att merparten av alla operatörer ska certifieras senast den 1/12-2020 behövs ett smidigt sätt att genomföra detta utan att behöva skicka iväg personalstyrkan på kurser.

 

Det är helt enkelt dags att modernisera utbildningen för drifttekniker: Gör den online!

 • Inget pusslande med att få ihop driften för att personal är på annan ort för att genomföra en kurs på plats
 • Låt de anställda göra utbildningen i sin egen takt; när det passar dem och företaget bäst


För att kunna göra utbildningen så verklighetstrogen som möjligt har vi varit ute på över 20 anläggningar, som generöst gett oss tillgång, och tagit foton på deras verksamheter. Vi har därmed kunnat bygga upp kursmoduler som täcker in alla typer av förbränningsanläggningar, bränsletyper och storlekar.

Fördelar med vår lösning:

 • Brett och djupt kursmaterial som ger mer än bara kunskaper för certifiering
 • Pedagogik baserad på verkligheten och verkliga anläggningar
 • Korta moduler anpassade för läsplatta och dator
 • Mycket utbildning för lite pengar

 


DT_Online_portal


 

  DT-Online består av 12 kapitel, vissa större än andra

 1. Grunder
 2. Energi
 3. Anläggningskunskap
 4. Kraft och värme
 5. Förbränningsteknik
 6. Drift och underhåll - hetvatten
 7. Drift och underhåll - ånga
 8. Matarvattenkemi
 9. Inre- och yttre miljö
 10. Säkerhet och skydd
 11. Styr- och reglerteknik
 12. Fjärrvärmeteknik

Inom varje kapitel finns flera avsnitt, så kallade moduler, uppdelade på tre olika nivåer. Totalt kommer det i vår finnas 150 kursmoduler med varierande svårighetsgrad;

 • Grön nivå - för kunskapskraven i AFS 2017:3
 • Blå nivå - lite mer avancerad än kraven
 • Röd nivå - för ingenjörskunskaper

Varje modul har ett kort kunskapsprov i slutet där vi säkerställer att användaren tagit till sig kunskapen. I genomsnitt är varje modul ca 30 minuter lång, men ni kan vara lugna, ingen behöver gå igenom allt, däremot får alla tillgång till allt!För er som är nyfikna men vill se lite mer av portalen så finns möjlighet att boka en demonstration av oss. Det går även att få en tidsbegränsad inloggning för att själv klicka runt och upptäcka fördelarna med en webbaserad utbildning. Grundpriset per licens är 9 900 kr + moms, med möjlighet till rabatt beroende på antal användarkonton som beställs. Licenserna gäller 12 månader med möjlighet till en kraftigt rabatterad förlängning därefter.

 

Kontakta Patrik eller Christian för mer information!

Patrik Marklund

VD

Kontor: Västerås

Telefon: 021-40 40 51

E-post: patrik.marklund@m-solutions.se

Christian Westerberg

Systemadministratör

Kontor: Västerås

Telefon: 021-40 30 36

E-post: christian.westerberg@m-solutions.se