Drifttekniker Online, AFS 2017:3 E-learning

Drifttekniker Online

Drifttekniker Online är en E-utbildning som i första hand vänder sig till befintlig personal som övervakar och handhar pannor som producerar ånga, hetolja eller hetvatten. Genom utbildning kan personal kompetensutvecklas och utbildas så att kraven i AFS 2017:3 med råge kan anses uppfyllda.

Kurser finns i en rad relevanta ämnen. Varje deltagare har sin personliga inloggning, giltig i tolv månader efter första inloggning, sin egen resultattavla (Scoreboard) och kan i slutändan även ta ut diplom som visar vilka kurser som genomförts samt resultat från dem.

Ansvarig hos er får även en gång per vecka återrapportering om kursdeltagarnas status.

Priser och villkor

Varje kursplats är giltig tolv månader från första inloggning. Möjlighet finns att efter tolv månader förlänga inloggning i enlighet med nedanstående prislista.

För pilotkunder, dvs. kunder som tecknar köp före 1/6-2018 är grundpriset 7 900 SEK.

Ordinarie pris per kursplats: 9 900 SEK

Förlängning av kursplats i ytterligare tolv månader: 1 900 SEK

Vid samtidigt köp av minst 15 platser lämnas 10% rabatt på totalsumman
Vid samtidigt köp av minst 30 platser lämnas 15% rabatt på totalsumman
Vid samtidigt köp av minst 45 platser lämnas 20% rabatt på totalsumman
Vid samtidigt köp av minst 60 platser lämnas 25% rabatt på totalsumman

Angivna priser är exkl. moms. Fakturering sker vid leverans av användarnamn och lösenord. Observera att vid första inloggning anmodas fullständigt namn på kursdeltagaren och ett nytt, valfritt, lösenord.

Fakturering sker vid leverans av lösenord/användarnamn, preliminärt i november-2018. Marklund Solutions AB förbehåller sig rätten att ändra verksamhetsutövare för utbildningen.

För mer information eller bokning av webbmöte kontakta Henric Andersson på 021-40 30 30 eller på henric.andersson@m-solutions.se.