21 december, 2017

God Jul & Gott Nytt År önskar vi på Marklund Solutions

Året är på väg mot sitt slut och vi vill tacka alla våra kunder, partners och kollegor för ett riktigt bra 2017. Under året har Marklund Solutions växt rejält och vi lyckades samla nästan alla för ett julfoto.

IMG_2263-Edit

Vad händer då framåt? 2018 kommer bli ett utmanande år, både för oss och för många av våra kunder. BAT, tilldelningsansökningar för utsläppsrätter och ett intensivt arbete med att utbilda drifttekniker är bara några av sakerna som kommer ta upp mycket tid och kraft under det kommande året. Förutom det som redan nu är beslutat så finns även några saker som behöver bevakas.

Skatt på avfallsförbränning och skatt på NOx
Regeringens utredare (SOU 2017:83) presenterade sitt betänkande i slutet av oktober. Utredningen visar att skatt på avfallsförbränning är meningslös och presenterade ett, enligt vårt tycke, ofärdigt förslag till skatt på NOx. Vid utfrågning av politiker så är det tydligt att frågan om import av avfall skaver. Vid direkt fråga vilka bränslen politikerna anser vi bör importera istället kan de inte svara. Frågan är långt ifrån död och politikerna behöver utbildas i komplexiteten i våra energisystem.

NOx-avgift
2017 trädde Naturvårdsverkets nya föreskrift för NOx-avgift (NFS 2016:13) i kraft. Den ställer långtgående krav på kontroll och uppföljning. Året 2018 kommer visa hur Naturvårdsverket väljer att agera för att följa upp de nya krav som ställs på anläggningarna.

Handel med utsläppsrätter
I vanlig ordning höll Naturvårdsverket och Energimyndigheten infodag i november. Förutom nyheter kring tillstånd, där Naturvårdsverket tar över som tillståndsgivande myndighet från årsskiftet, så var fokus till stor del den kommande handelsperioden och vad som kan förväntas. Läs gärna mer här: https://www.linkedin.com/pulse/handel-med-utsl%C3%A4ppsr%C3%A4tter-n%C3%A4sta-period-patrik-marklund/

Certifiering av operatörer

Arbetarskyddsstyrelsen publicerade den nya föreskriften för kontroll och övervakning av trycksatta anordningar (AFS 2017:3). Nytt är bland annat att alla operatörer som övervakar pannor/anläggningar ska certifieras från och med 1 december 2020. Detta är något helt nytt och kommer innebära en relativt stor omställning. Under våren väntas de första exemplen på prov vara framme och om tidplanen håller kommer de första certifieringarna i september/oktober-2018. Läs mer här: https://www.linkedin.com/pulse/afs-20173-krav-p%C3%A5-certifierade-patrik-marklund/