Kurser

kurser

Förbränningsteknik, 2 dagar

Kursens riktar sig till personer som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med förbränning. I denna tvådagarskurs täcks det mesta in, från grunderna till det mer avancerade rörande förbränning och rökgasrening. Kursen hålls i Västerås (Mälarenergi-Kraftvärmeverk) och behandlar allt från småpannor till stora anläggningar liksom det mesta inom förbränning. Kort sagt, kursen är för er med bredare behov eller som framförallt vill veta mer fördelar med olika typer av eldningsteknik.
Under kursen görs även besök ute i anläggningen.

Kursledare är Patrik Marklund som med sin långa och gedigna erfarenhet inom energibranschen har ryggsäcken full med såväl teoretisk kunskap och många praktiska erfarenheter och tips att ta del av.

Pris 9 500 kr/deltagare
Datum 15-16 november
Plats Västerås

Handel med utsläppsrätter, 1-2 dagar

Denna tvådagarskurs riktar sig till dig som arbetar med övervakning och rapportering av växthusgasutsläpp. Du väljer själv om du vill gå en av dagarna eller båda dagarna. I kursen får du ta del av våra erfarenheter för att lära dig hur övervakningen kan utformas för att underlätta ert arbete i verksamheten. Kursen är praktiskt inriktad med fokus på övervakningsplanen, men även verifiering, rapportering och förbättringsrapportering kommer att behandlas. Vi kommer att arbeta med praktiska övningsuppgifter för att skapa förståelse för tänket bakom övervakningsplanen. Du kommer även att få ta del av vanliga misstag och fallgropar som finns samt knepen för att undvika dem.

Dag 1: Grundläggande om övervakning och rapportering. Denna dag är lämplig för dig som vill förstå hur övervakning och rapportering hänger ihop. Vi går igenom vilka krav som ställs på dig som ska följa upp och mäta bränsleförbrukningar, rapportera eller för dig som är beslutsfattare i organisationen.
Dag 1 är också introduktion till dag 2.
Dag 2: Vi går på djupet med beräkningar av bränslen och utsläpp och osäkerhetsberäkningar. Du kommer också få ta del av praktiska och verkliga fall hur olika tolkningssvårigheter kan lösas.

Pris 10 600 kr/deltagare

Kemi och miljö för förbränningsanläggningar, 2 dagar

Under två dagar får du ta del av teori och praktiska nyttigheter om olika kemiska processer i en förbränningsanläggning. Vi går igenom flödet genom hela anläggningen. Från spädvatten in, till avloppsvatten ut från anläggningen samt även flödet från bränsle till rökgaser och rökgaskondensat som släpps ut till omgivningen. Kursen ger dig kunskaper om hur vatten och rökgaser renas med olika metoder, vilka problem som kan uppstå, praktiska tips samt vilka krav som ställs från ex myndigheter och anläggningsägaren.

Kursen riktar sig till dig som berörs av kontroll och skötsel av reningsutrustning på en förbränningsanläggning, ex drifttekniker, kemiingenjör eller miljöingenjör.

Denna kurs genomförs i samarbete mellan Marklund Solutions AB och RL AquaConsulting AB. Kursledare är Roger Lundberg, RL AquaConsulting AB och Helen Dömstedt, Marklund Solutions AB. Roger har i snart 30 år arbetat som processkemiingenjör med vattenrening och kemi på förbränningsanläggningar samt är aktiv i både nationella och internationella organisationer för att utveckla teknik inom dessa områden. Helen med sina drygt 20 år inom energibranschen, är f d kemiingenjör med huvudintresse för förbränning samt rökgasrening och har de senaste 10 åren arbetat med miljöjuridiska uppdrag kopplat till konsumtion och produktion av energi.

Pris 10 600 kr/deltagare

Förordningarna för stora förbränningsanläggningar och avfallsförbränning, 1 dag

Kursen handlar om de krav som ställs på stora förbränningsanläggningar samt anläggningar som använder avfallsklassat bränsle. Detta är en endagskurs vars syfte är att gå igenom och sammanfatta förordningarna SFS 2013:252 och SFS 2013:253, hur de ska tillämpas i verksamheten och vad en verksamhetsutövare behöver göra för att kraven ska uppfyllas. I kursen varvas teori med övningar och diskussioner i grupp. Kursen går dessutom igenom skillnader mellan de äldre och de nya regelverken samt vilka förändringar som trädde ikraft första januari 2016 för befintliga stora förbränningsanläggningar. Genom föreskrifterna ställs även krav på kvalitetssäkring av data, vilket kommer att behandlas under kursen genom tillämpning av företrädelsevis SS-EN 14181.

Pris 5 900 kr/deltagare

Kvalificerad drifttekniker, 3 dagar

Denna kurs riktar sig till drifttekniker på energiproduktionsanläggningar, som t ex värmeverk eller massabruk. Såväl nya som vana drifttekniker har användning av kursen då vi går igenom grunderna som behövs för att förstå hur en anläggning fungerar. I materialet finns både grunderna i värmeöverföring, termodynamik mm men även en rad exempel på olika typer av praktikfall. Du får även kunskaper om vilka krav som gäller för anläggningens drift, säkerhet och utsläpp.

Kursledare är Patrik Marklund som med sin långa och gedigna erfarenhet inom energibranschen har ryggsäcken full med såväl teoretisk kunskap och många praktiska erfarenheter och tips att ta del av.

Pris 5 900 kr/deltagare

Mer information om anmälan till våra kurser hittar du här.


Vid anmälan av 2-9 personer erhålls en rabatt på 20%.

Vid anmälan av 10 personer eller fler erhålls en rabatt på 20% på deltagare 2-9 samt 40% på deltagare 10 och uppåt.

 

Intresseanmälan

Samtliga våra kurser hålls lokalt i Västerås samt platsförlagda på förfrågan. Vid intresse för ovan nämnd kurs eller vid egna förslag på kurs kontakta Anneli Marklund på 021-40 40 56 eller anneli.marklund@m-solutions.se

 Förbränningsteknik