Kurser

kurser

Handel med utsläppsrätter, 1-2 dagar

Denna tvådagarskurs riktar sig till dig som arbetar med övervakning och rapportering av växthusgasutsläpp. Du väljer själv om du vill gå en av dagarna eller båda dagarna. I kursen får du ta del av våra erfarenheter för att lära dig hur övervakningen kan utformas för att underlätta ert arbete i verksamheten. Kursen är praktiskt inriktad med fokus på övervakningsplanen, men även verifiering, rapportering och förbättringsrapportering kommer att behandlas. Vi kommer att arbeta med praktiska övningsuppgifter för att skapa förståelse för tänket bakom övervakningsplanen. Du kommer även att få ta del av vanliga misstag och fallgropar som finns samt knepen för att undvika dem.

Dag 1: Grundläggande om övervakning och rapportering. Denna dag är lämplig för dig som vill förstå hur övervakning och rapportering hänger ihop. Vi går igenom vilka krav som ställs på dig som ska följa upp och mäta bränsleförbrukningar, rapportera eller för dig som är beslutsfattare i organisationen.
Dag 1 är också introduktion till dag 2.
Dag 2: Vi går på djupet med beräkningar av bränslen och utsläpp och osäkerhetsberäkningar. Du kommer också få ta del av praktiska och verkliga fall hur olika tolkningssvårigheter kan lösas.

Pris 10 600 kr/deltagare (alt 5 900 kr/deltagare per dag)
Datum Vid förfrågan
Plats Västerås

Kurs i BAT-slutsatser för stora förbränningsanläggningar

Denna kurs riktar sig till dig som jobbar på en stor förbränningsanläggning eller en samförbränningsanläggning som omfattas BAT-slutsatserna för stora förbränningsanläggningar. Under en dag kommer vi gå igenom vilka verksamheter som omfattas av BAT-slutsatserna och hur ni ska arbeta för att veta vilka övriga BAT-slutsatser som era verksamheter omfattas av. Ni kommer även lära er att på ett effektivt sätt arbeta med dokumenten samt diskutera delar av de krav som ställs på anläggningarna. Kursen omfattar även hanteringen av BAT-slutsatserna i miljörapporten samt kopplingar till förordning om stora förbränningsanläggningar.

Pris 5 900 kr/deltagare
Datum Bestäms inom kort
Plats Västerås

Förordningarna för stora förbränningsanläggningar och avfallsförbränning

Kursen handlar om de krav som ställs på stora förbränningsanläggningar samt anläggningar som använder avfallsklassat bränsle. Detta är en endagskurs vars syfte är att gå igenom och sammanfatta förordningarna SFS 2013:252 och SFS 2013:253, hur de ska tillämpas i verksamheten och vad en verksamhetsutövare behöver göra för att kraven ska uppfyllas. I kursen varvas teori med övningar och diskussioner i grupp. Kursen går dessutom igenom skillnader mellan de äldre och de nya regelverken samt vilka förändringar som trädde ikraft första januari 2016 för befintliga stora förbränningsanläggningar. Genom föreskrifterna ställs även krav på kvalitetssäkring av data, vilket kommer att behandlas under kursen genom tillämpning av företrädelsevis SS-EN 14181.

Pris 5 900 kr/deltagare
Datum Vid förfrågan
Plats Västerås

Kurs i Kväveoxidavgiften

Naturvårdsverkets nya föreskrifter om mätutrustning för kväveoxidavgift (NFS 2016:13) började gälla under 2017. För en verksamhetsutövare finns krav på att kontinuerligt kontrollera den egna verksamheten med bränsleprovtagningar, kontroll med provgas och genomförande av externa kontrollmätningar. Exakt hur arbetet går till variera en del för olika typer av verksamheter, men gemensamt är att de sammantaget ska uppfylla kraven i föreskriften för att få använda de uppmätta värdena för rapportering av utsläppt mängd NOx.

Kursen riktar sig både till de som redan nu arbetar med dessa frågor och vill förstärka kunskapen inom området, och till de som är helt nya. Kursen behandlar ämnen som bildning och rening av NOx, kväveoxidavgiften som system, mätning och övervakning, löpande kontroller, deklaration, jämförande mätningar, ev kommande förändringar och självklart möjligt att lyfta frågor om den egna verksamheten. Under dagen ges praktiska exempel, hämtade från faktiska fall, samt övningsuppgifter med tillämpning av föreskriften.

Pris 5 900 kr/deltagare
Datum Vid förfrågan
Plats Västerås

Kemi och miljö för förbränningsanläggningar, 2 dagar

Under två dagar får du ta del av teori och praktiska nyttigheter om olika kemiska processer i en förbränningsanläggning. Vi går igenom flödet genom hela anläggningen. Från spädvatten in, till avloppsvatten ut från anläggningen samt även flödet från bränsle till rökgaser och rökgaskondensat som släpps ut till omgivningen. Kursen ger dig kunskaper om hur vatten och rökgaser renas med olika metoder, vilka problem som kan uppstå, praktiska tips samt vilka krav som ställs från ex myndigheter och anläggningsägaren.

Kursen riktar sig till dig som berörs av kontroll och skötsel av reningsutrustning på en förbränningsanläggning, ex drifttekniker, kemiingenjör eller miljöingenjör.

Denna kurs genomförs i samarbete mellan Marklund Solutions AB och RL AquaConsulting AB. Kursledare är Roger Lundberg, RL AquaConsulting AB och Helen Dömstedt, Marklund Solutions AB. Roger har i snart 30 år arbetat som processkemiingenjör med vattenrening och kemi på förbränningsanläggningar samt är aktiv i både nationella och internationella organisationer för att utveckla teknik inom dessa områden. Helen med sina drygt 20 år inom energibranschen, är f d kemiingenjör med huvudintresse för förbränning samt rökgasrening och har de senaste 10 åren arbetat med miljöjuridiska uppdrag kopplat till konsumtion och produktion av energi.

Pris 10 600 kr/deltagare
DatumVid förfrågan

Mer information om anmälan till våra kurser hittar du här.


Vid anmälan av 2-9 personer erhålls en rabatt på 20%.

Vid anmälan av 10 personer eller fler erhålls en rabatt på 20% på deltagare 2-9 samt 40% på deltagare 10 och uppåt.

 

Kursanmälan

Samtliga våra kurser hålls lokalt i Västerås samt platsförlagda på förfrågan. För anmälan till datumbestämd kurs använd anmälningsformuläret nedan. Vid egna förslag på kurs eller kurser som hålls på förfrågan kontakta Anneli Marklund på 021-40 40 56 eller anneli.marklund@m-solutions.se

 Kurs i BAT-slutsatser för stora förbränningsanläggningar Kurs i Kväveoxidavgiften