Tjänster

tjänster 
Vi på Marklund Solutions är experter på energi- och miljöfrågor med huvudsakligt fokus på anläggningar som framställer energi genom förbränning. Våra tjänster sträcker sig från lagstiftning, datainsamling och utvärdering till optimering av såväl förbränning och bränsleval som ekonomi.


Vår största kundgrupp är anläggningar som redan är uppförda och driftsatta, men vi arbetar även med beslutsunderlag och tillstånd för nybyggnation av anläggningar.


Vi strävar alltid efter att kunden ska nå effektivare styrning av sin verksamhet, med avseende på såväl kostnader, miljö och hälsa. Behovet av våra tjänster kan exempelvis grundas på myndighetskrav eller krav från kunder och organisationer, krav som kan kännas betungande. Vi försöker då underlätta dessa genom att finna smarta rutiner och verktyg som kan förenkla er vardag.


Vår kompetens i kombination med vårt stora teknik- och hållbarhetsintresse, samt stora kontaktnät, gör att vi snabbt kan sätta oss in i er verksamhet för att ta fram den bästa lösningen för er.


Vi tillhandahåller bl a tjänster inom följande områden: